Hvem vi er

Hvem vi er
 
Cisterciensernonner på en liten øy i Trondheimsfjorden, Norge
Who we are 
 
Trappistine nuns on a small island in the Trondheim fjord in Norway
  
aerial view
 
som søker et nært forhold til Kristus, gjennom personlig kjærlighet til Herren Jesus
 
gjennom bønn, stillhet, bibellesing, ensomhet og felleskap
  
seeking to have a close union with Christ through a personal love for the Lord Jesus
 
in prayer, silence, Scripture reading, solitude and community
 
 
 
Se en lysbildefremvisning som beskriver letingen etter Gud på vår webside:
Kom og Se - Inntredelsesprosessen
See a Power Point slide show which describes the monastic quest on our website: www.tautra.no 
 Come & See - Becoming a nun