Kall

Er jeg kalt?
 
Det tar tid å bli klar over om man er kalt til klosterliv. Når man trer inn i klosteret, vil det være opp til ni års prøvetid før en kan avlegge høytidelige klosterløfter om troskap for livet.
 
Er klosterlivet noe du har tenkt på i lengre tid? Er det en tanke som slår deg helt uventet?
 
Har du lyst til å gi ditt liv til Kristus? Er det et bibelord som har vekket et slikt ønske i deg? Eller et klosterbesøk?
 

pilgrimswaycross

Herren kaller på mange ulike måter! Hvis du tror du er kalt, bør du snakke med noen som kan gi deg veiledning -eller ta kontakt med oss. Besøk klosteret vårt, kom og få et inntrykk av vårt klosterliv.  Les mer på vår hjemmeside:  www.tautra.no, "Om å gå i kloster."
Am I called?
 
It takes time to know if one is called to monastic life. Even after someone enters, there are nine years to decide before making solemn vows for life.
 
Is monastic life something you have thought about for awhile? Or is it something that comes to mind unexpectedly?
 
Do you desire to give yourself totally to the Lord? Has a word from Scripture awakened this desire in you? A visit to a monastery?
 
The Lord can invite us in many ways! If you think you might be called, talk to someone who can help guide you, or contact us. "Come and see" what our life is like. Visit our monastery.
 
For more information on the entrance process, see our website: www.tautra.no, "Becoming a nun."