Fellesskap

En kjærlighetens skole
 
                          A School of Love    
PICT0020
  nhtTautra6
  nhtTautra4  
PICT0029   SANY0552
  PICT1338  
     

Vi er fjorten søstre på Tautra Mariakloster.  En er norsk, seks er amerikanske, hvorav tre er norske statsborgere, en er nederlansk, to er fransk, en er belgisk, en er polsk, en er britisk, og en vietnamesisk.

Ni av oss har avlag evige løfter.  En av våre løfter er stabilitet.  Det betyr at vi tro at Gud har kalt oss hit til klosteret og vi lover å bo på Tautra Mariakloster for resten av våre liv.

Siden vårt kloster er i Norge, ber vi på norsk.  Det er viktig for oss å lære å snakker norsk og vi prøver å snakke norske så ofte som mulig.  Siden engelsk er felles språk for alle, snakker vi engelsk i klosteret.  Selv om mange nordmenn snakker engelsk, prøver vi å snakke med dem på norsk!

Vår kapellan er fra et kloster i Irland og vanligvis har vi en eller flere frivillige arbeidere (se volontør siden!) som bor i gjestehuset og ber med oss og hjelper oss med arbeidet vårt.  De er en del av vårt utvidede felleskap på Tautra Mariakloster.

Selv om vi har forskjellige bakgrunner og personligheter, har Herren samlet oss her sammen til en familie i klosteret. Våre tidlig cistercienser fedre beskrev vårt liv som ”en skole i kjærlighet” – et sted hvor vi lærer og praktiserer hva det betyr å elske, både Guds kjærlighet til oss og vår kjærlighet til Gud og til hverandre.  Det er en velsignelse og en glede for oss å være her.

At present our community consists of fourteen sisters. One sister is a native Norwegian, six are from the United States (three of these have chosen to become Norwegian citizens), one sister is from the Netherlands, two are from France, one is from Great Britain, one is from Poland, one is from Belgium, and one from Viet Nam.

Nine of us have professed our monastic vows for life.  One of the vows we promise is stability in this monastery.  We believe that God has called us to this monastery and we promise to remain here for the rest of our lives.

Since our monastery is in Norway, our public prayer is in Norwegian.  It is important for us to learn to speak Norwegian as well, and we are all at different levels in doing so!  Since English is the language that is “common” to us all we often use that in daily life.  Although many Norwegians speak English, we try to communicate in Norwegian with them whenever we can.

We have a resident chaplain from one of our monasteries in Ireland and we usually have one or more volunteers at the monastery who live in the guest house but join us for prayer and help in our work.  (See the Volunteer page.) They are part of our “extended” community at Tautra Mariakloster.

As sisters, we come from very different backgrounds and have very different personalities but the Lord has brought us together to be one family in the monastery.  Our early Cistercian Fathers called our life together “a school of love” – a place where we learn and practice what it really means to love – both God’s love for us and our love for God and for one another.

 
 

commagnes616