O King of all the nations,so long desired,

so long awaited,

the Keystone that binds us into one, the Cornerstone of all unity; O come!

Come and save the human race, whom you fashioned from earthen clay.

 

Or – in the words we use at Tautra: O King of the Nations, the longed for corner stone who gather all into one: Come and save the people whom you created from the soil of the Earth.

O King, Jesus Christ our beloved King and Ruler. It is you we want. It is you we long for.

We DO want you as our King. We DO believe that you are the Lord of all Nations, the Lord of all people, The King of the World. We want to praise you with all our heart, to praise you with all our might, to praise you day and night. And we DO want to do so awake, alert, mindful, zealously. We want to be there when you are present, we want to be where you are; we want to be mindful of your presence always and everywhere.

We do want to wait for you with eager longing, to be filled with desire for you alone, desiring you in all we do, seeing you in one another at every moment. We want to listen to you, to see you, to keep silent when you enter, to keep silent in deep respect, to wait with longing for you to speak, or stay silent when you are silent.

O Jesus Christ our King, we do want to show you homage in every way possible. We want to obey you in our sisters, in our guests, in our Superior. We want to listen to you, to follow you, to honour you and obey you each one, in those we know and in those we don’t know.

O Jesus Christ our King and Cornerstone, we want to adore you, we want to stay close to you, we want to open our hearts to you, letting you cleanse us, letting you enkindle your flame of love in us, letting you burn away everything in us that is not of you, that is not directed to you.

We long for you to transform us, to remake us in your image and likeness, making us true Children of God.

Hear us, O Lord! Have mercy on us, for we fail and fall in living out our desire for you: Come and save us! Make us servants of your Kingdom, teach us how your Kingdom is not of this world, show us the way to Truth and make us witnesses to you who are The Truth.

O Jesus Christ our King and Cornerstone holding us all together, we ask you to teach us to let go of our false conceptions of ourselves and of one another, taking away our useless fears that divide us, making us into one in you. We ask you to teach us again and again to let go, to let go, to let go. To let go of our desire to be King or Queen in our small, false, self made kingdoms in daily life. We ask you to teach us humility, being happy and content with the reality you have given us, the reality where we are not in control; the reality where we acknowledge YOUR Kingship in our lives. Where we can find our freedom in your unity, the freedom we have received as Children of God.

O Jesus Christ our longed for King of the whole world: Open our eyes so we can see that this is our reality, where we can see that we truly are one in you, that every day and every moment you do exercise your kingship in this world, protecting us and giving us your love and your peace. Not of this world, but in this world.

Come and save us whom you created on this sixth day from the soil of the Earth, created from humus to human beings so we can live eagerly awaiting you in all humility.Å nasjonenes Konge,

den etterlengtede hjørnesten

som samler alle til ett:

Kom og frels det folk du skapte fra jordens mold.

 

Å Konge, Jesus Kristus, vår elskede Konge og hersker. Det er deg vi ønsker, det er deg vi lengter etter. Ja, vi vil ha deg som vår Konge. Ja, vi tror at du er Herre over alle land, Herre over alle folk, hele verdens Herre. Vi vil prise deg av hele vårt hjerte, prise deg av hele vår kraft, prise deg dag og natt. Og vi vil virkelig gjøre dette, våkent, oppmerksomt, ivrig, helt og fullt tilstede. Vi vil så gjerne være der du er, være nærværende i ditt nærvær. Vi ønsker å være våkent oppmerksomme på ditt nærvær til alle tider og alle steder.

Vi venter på deg med ivrig lengsel, ønsker å bli fylt av lengselen etter bare deg, så vi kan lengte etter deg i alt  vi gjør, se deg i hverandre hvert øyeblikk. Vi vil så gjerne lytte til deg, se deg, tie når du kommer, være stille i dyp respekt, vente med lengsel til du taler, eller bare tie når du tier.

Å, Jesus Kristus vår Konge, vi vil så gjerne vise deg all mulig ære og pris. Vi ønsker å adlyde deg gjennom våre søstre, våre gjester, vår leder og våre ledere. Vi ønsker å lytte til deg, å følge deg, å ære deg og adlyde deg gjennom hver og en, gjennom dem vi kjenner og dem vi ikke kjenner.

Å, Jesus Kristus, vår Konge og hjørnesten som holder oss sammen i enhet og helhet, vi ber deg: Lær oss å slippe våre falske oppfatninger av oss selv og hverandre! Ta bort fra oss all den grunnløse frykt som adskiller oss, gjør oss virkelig til ett i deg! Vi ber deg: Lær oss igjen og igjen å gi slipp, gi slipp, gi slipp! Lær oss å gi slipp på våre ambisjoner om å være konge eller dronning i våre små, falske, selvgjorte kongeriker i dagliglivet. Vi ber deg: Lær oss ydmykhet, lær oss å være glad og fornøyd med den virkeligheten du har gitt oss, den virkeligheten der vi ikke har kontrollen, den virkeligheten der vi anerkjenner DIN kongemakt i vårt liv. Slik at vi kan finne friheten i din enhet, den friheten vi har fått som Guds barn.

Å, Jesus Kristus, vår etterlengtede Konge over hele verden: Åpne våre øyne så vi kan se at dette ER vår virkelighet, så vi kan se at vi virkelig ER ett i deg, at hver dag og hvert øyeblikk utøver du din kongsmakt i denne verden. Du verner oss og gir oss din kjærlighet og din fred. Ikke av denne verden, men i denne verden.

Kom og frels oss som du skapte på denne sjette dag fra jordens mold, skapte fra jord (humus) til mennesker så vi kan leve og ivrig vente på deg i all ydmykhet.

 


Powered by Create