Frivillig --Volunteers

Frivillig -- Volunteers 

tom library

Vi tror tjeneste som volontør kan være en berikelse og kan fordype trosliv.  Volontørarbeidet er en priviligert tjeneste for Kirken og i Tautra Mariakloster innebærer denne tjenesten spesielt deltagelse i liturgisk bønn. Vår liturgiske bønn er på norsk.  Volontøren kan få åndelig veiledning hvis ønsket. 
 
Volontørarbeidet er ubetalt, men det godtgjøres med kost og losji, samt 1000.- kroner i lommepenger per måned.  Arbeidsavtalen innebærer 23 timers arbeid per uke: husarbeid, utendørsarbeid, arbeid i såpeavdelingen, kasserer i butikken, og annet forefallende arbeid. Normal arbeidstid er kl. 09.30 - 12.00 og 14:45-16:45.  Vi arbeider uten unødvendig prat for å gi hverandre muligheten for kontinuerlig bønn.   Volontører er fri hver søndag, også to ettermiddager eller en hel dag per uke. Fridager tilpasses høytider i klosteret.  Vanligvis blir man volontør i et par måneder til ett år (ett år: to ukers ferie til jul og to ukers ferie til påske).  Den første måneden betraktes som gjensidig prøvetid. 

volunteer

Volontører bor på et av gjestehusene, og bør ta hensyn til å holde det pent og stille.   Volontøren spiser middag i gjesterefektoriet sammen med kapellanen og de andre gjestene.  De lager frokost og kvelds i huset hvor de bor.
  
Dersom du er interessert i stillingen etter at du har lest dette, vil vi være glade til å ta imot din henvendelse: din CV og noen setninger om hvorfor du ønsker å komme hit, din alder, din familie og oppvekst, utdanning og arbeid, trossamfunn og evt. tidligere erfaring som volontør eller i menigheten.  Vennligst oppgi ditt telefonnummer og når det er mulig å nå deg.  Vi setter pris på at du også oppgir navnene på noen som vi kan kontakte som kjenner deg fra skole, kirke eller arbeid. 

 

anil at soap

We believe that volunteer service can be an enrichment and can deepen one's faith life.  Volunteer work is a privileged service for the Church and at Tautra Mariakloster, this service is especially to participate in some of our times of common prayer.  The volunteer can receive spiritual direction if this is desired.

sylva in garden

Volunteers do not receive a wage, but are given full room and board and 1000 NOK a month in pocket money.  Volunteers work 23 hours each week (9:30-12:00, 14:45-16:45) and help with household chores, kitchen work, soap production, outside work, as cashier in our butikk, or whatever is needed.  Our Cistercian practice is to work in silence as much as possible so that our minds and hearts are free for continual prayer.  Volunteers are free on Sundays and either two afternoons or one full day per week.  Days off may be adjusted according to the solemnities celebrated in the monastery.   Normally the volunteer service is from a few months to one year.  The first month is considered a mutual trial period.  Volunteers who commit themselves to a year's service have two weeks off at Christmas and two weeks at Easter.

marcela birthday

 Volunteers live in a room in one of the houses that are used by retreatants.  They will need to be considerate about silence and neatness in the houses.  Volunteers eat the midday meal in the guest refectory with our chaplain and other guests and retreatants, and make breakfast and supper for themselves in the house where they live.
 
Our liturgical prayer is in Norwegian, but all of the Sisters speak English.  You do not have to learn Norwegian in order to volunteer at Tautra Mariakloster. 

chris, ewie, annie

 If you are still interested after having read this, we will be happy to receive your application: Your CV and some lines about why you would like to come here, your age, your family background, education and work experience, religion, and if you have experience in parish work or other volunteer work.  Please give your phone number, and let us know what time (your time) it is possible to reach you on the phone.  We would also appreciate it if you would give us some references to people who know you from work, school or church.