Vår Bønn

 
 
sju ganger hver dag
priser jeg deg
                 Salme 118,164;
                             Benedikts Regel 16,1
 
 
Bønnetider i Tautra Mariakloster
            
04.20 Vigilien
07.30 Laudes
08.10 Messe (09.00 søndager)
12.15 Sext (12.00 søndager)
14.30 Non
17.30 Vesper
19.30 Kompletorium

srs choir (nils)

       
seven times a day,
I praise you 
          Psalm 118,164; Rule of St. Benedict 16,1
 
 

Prayer Times at Tautra Mariakloster

04:20 Vigils
07:30 Lauds
08:10 Mass (9:00 Sundays)
12:15 Sext (12:00 Sundays)
14:30 Non
17:30 Vespers
19:30 Compline
             
Ikke bare for oss selv 
  

Vår bønn er ikke bare for oss selv, men for alle Guds folk. Særlig for de som måtte ha spesielle behov, for de som ingen ber for, for de som er ute av stand til å be, for de som ikke kjenner eller tror på Gud. 

      I fellesrommet i klosteret vårt har vi en oppslagstavlehvor vi henger opp ønsker om forbønn som vi mottar via post og e-post eller per telefon. Ved hovedinngangen til kirken vår er det en bok hvor besøkende kan skrive inn sine ønsker om forbønn.
     Kan vi be for deg eller gå i forbønn for noen du kjenner?  La oss høre fra deg. 
 Se ”Kontakt oss”-siden.

bow in choir (nils)

       
Not for ourselves alone
  
Our prayer is not for ourselves alone, but for all God’s people, especially those with particular needs, those who have no one to pray for them, those unable to pray, those who do not know or believe in God. 

     At our monastery, we have a bulletin board in our community room where we post the intentions we receive by mail, email or telephone.  At the main entrance of our Church, there is a book where visitors can write their prayer intentions.

    Can we pray for you or for your intention?  Let us hear from you. 
 See the “Contact us” page.
christina rm chalice
 
Bønnene som søstrene ber gjennom både dag og natt er salmer.
 
  

 

   
The prayers the sisters pray both day and night are the psalms. 
 


 

  

 

 

   Tilbedelse og bønn i nærvær av det hellige Sakrament 

Adoration and Prayer in the Presence of the Blessed Sacrament

Det hellige Sakrament er oppbevart i tabernaklet i vår kirke og i alle katolske kirker.  Opprinnelig var dette for at sakramentet kunne bringes til de syke.  Med tiden, oppdaget mange mennesker at det var svært meningsfullt å be i nærvær av det hellige Sakrament.  Det er å be i nærvær av Herren.  Det er å være i nærvær av en som elsker oss veldig høyt.

Her i klosteret er det vår praksis å ha en tid for tilbedelse av det hellige Sakrament hver dag. Vi gjør dette om morgenen etter vigilien. Vi har også  bønn i nærvær av det hellige Sakrament etter vesper.

tabernacle

The Blessed Sacrament is reserved in the tabernacle in our church and in every Catholic Church.  Originally, this was so that the sacrament could be brought to the sick.  In the course of time, many people found the practice of praying in the presence of the Blessed Sacrament very meaningful.  It is praying in the presence of the Lord, being in the presence of one who loves us very much. 

Here in the monastery, it is our practice to have a time of adoration of the Blessed Sacrament each day.  We do this in the morning after Vigils.   We have a second time of prayer in the presence of the Blessed Sacrament after Vespers.